KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018

Thực hiện Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của Trường THPT Lục Ngạn số 4; Công văn số: 101/SGD&ĐT-GDTrH ngày 06/02/2018 của Sở GD&ĐT về việc tập trung tổ chức ôn tập chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, trường THPT bán công Lục Ngạn xây dựng Kế hoạch chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 như sau:

Tài liệu đính kèm: Tải về

I. Mục đích, yêu cầu

            - Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 đảm bảo các yêu cầu đặt ra:

            + Tổ chức có chất lượng và hiệu quả việc ôn thi THPT quốc gia năm 2018 cho học sinh;

            + Làm tốt công tác chuẩn bị và kiểm tra hồ sơ dự thi;

            + Làm tốt việc chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chương trình, lịch hoàn thành điểm, hoàn thành chương trình, hoàn thành hồ sơ chuyên môn lớp 12;

            + Làm tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị tốt tâm lý cho học sinh, PHHS và CBGV trước khi bước vào kỳ thi;

            + Chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi;

            + Làm tốt công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc tổ chức kỳ thi;

            + Thực hiện nghiêm túc lịch làm việc kỳ thi THPT quốc gia theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Bắc Giang;

            - Mỗi CBQL, CBGV phải có nhận thức và ý thức trách nhiệm cao trong việc chuẩn bị các điều kiện và tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

II. Nội dung:

1. Công tác chuẩn bị hồ sơ thi:  

            - Về quan điểm chỉ đạo: Nhà trường giao cho GVCN các lớp 12 và cán bộ quản lý dữ liệu chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về hồ sơ của học sinh lớp mình. Tổ trưởng tổ Hành chính chịu trách nhiệm đối với hồ sơ của thí sinh tự do.    

            - Nhà trường thành lập Ban chuẩn bị hồ sơ thi THPT quốc gia, do phó Hiệu trưởng phụ trách, Tổ chức kiểm tra hồ sơ theo lịch đảm bảo tiến độ quy định.

            - Tổ chức lớp tập huấn hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự thi cho GVCN và học sinh lớp 12 ( Tháng 03 năm 2018).

 

2. Về việc thực hiện chương trình, lịch hoàn thành điểm, hoàn thành chương trình, hoàn thành hồ sơ chuyên môn lớp 12: ( Đồng chí Trần Văn Anh phụ trách)

            - Tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình, TKB, không cắt xén, dồn ép chương trình, đảm bảo các bộ môn thực hiện đúng TKB và PPCT;

            - Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chủ trương thực hiện kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm, kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận đối với các môn thi THPT quốc gia, tùy theo điều kiện từng môn học;

            - Tiếp tục làm tốt việc quản lý chặt trẽ, nâng cao chất lượng dạy và học thực chất đối với các lớp 12, không để tình trạng đánh giá cho điểm không đúng thực lực học tập của học sinh. ( BGH phụ trách Tổ, TTCM các Tổ chịu trách nhiệm giám sát và chỉ đạo)

- Các đồng chí PHTr, TTCM chỉ đạo Giáo viên dạy lớp 12 thực hiện nghiêm túc Kế hoạch hoàn thành chương trình, hoàn thành điểm và hoàn thành hồ sơ đối với lớp 12. ( KH riêng)

3. Tiếp tục tổ chức tốt, có hiệu quả và chất lượng việc ôn thi THPT quốc gia năm 2018:

            - Tiếp tục tăng cường nền nếp, chất lượng ôn thi tốt nghiệp theo KH ôn tập, PPCT đã xây dựng và tổ chức thực hiện từ đầu năm học;

- Bộ phận chuyên môn nhà trường, các Tổ chuyên môn tiến hành rà soát để điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tổ chức ôn thi THPT quốc gia năm 2018, PPCT ôn thi THPT quốc gia năm 2018. Yêu cầu: đảm bảo sự phù hợp hơn, sát thực tế hơn và đáp ứng tốt hơn yêu cầu đổi mới thi. ( xong trước 10/03/2018).

- Tổ chức thành công các hội nghị chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 (Lần 1: Tuần 1 tháng 03 năm 2018; Lần 2: Tuần 2 tháng 04 năm 2018)

GV tập trung hướng dẫn học sinh ôn tập theo hướng tinh giảm vững chắc, phù hợp đối tượng theo hướng:

+ Các môn Văn, Sử, Địa, GDCD: Yêu cầu học sinh ôn tập để điểm thi được 5 đến 6 điểm;

+ Các Toán, Tiếng Anh, Hóa học, Vật Lý, Sinh học: Yêu cầu học sinh ôn tập để điểm thi được 3 đến 4 điểm;

+ Tổ chức thực hiện tốt các giải pháp để chống bị điểm liệt ( điểm từ 1,0 trở xuống);

- Giáo viên dạy ôn tập trên tinh thần gần gũi, động viên, chia sẻ; hướng dẫn học sinh tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình ôn tập. Các thầy cô tuyệt đối không làm việc riêng, không có biểu hiện dạy học qua loa, đại khái trong việc dạy ôn thi tốt nghiệp.

- Ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra nền nếp dạy và học của GV và học sinh, xử lý nghiêm minh, kịp thời các tiết vào muộn hoặc ra sớm, học sinh nghỉ ôn tùy tiện.

4. Tổ chức tốt các kỳ thi thử  thi THPT quốc gia năm 2018, thi HK2 lớp 12 năm học 2017 – 2018:

            - Xây dựng KH và tổ chức tốt kỳ thi thử thi THPT quốc gia năm 2018 đảm bảo các yêu cầu của kỳ thi THPT quốc gia.

 Sau mỗi kỳ thi thử đều tập hợp kết quả, xét tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT, đánh giá công tác ôn tập của GV hướng dẫn và học sinh, để học sinh lượng sức mình và có kế hoạch ôn tập trong thời gian tiếp theo; thông báo kết quả mỗi kỳ thi tới PHHS, phân tích kết quả để PHHS nắm được tình hình học tập của con em và phối hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả ôn tập.

            - Tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch thi, kiêm tra học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 của nhà trường theo hướng dẫn của Sở.

5. Công tác tuyên truyền, chuẩn bị  tâm lý cho học sinh, PHHS và CBGV trước khi bước vào kỳ thi:

            - Tổ chức tốt 02 buổi học tập quy chế thi, tuyên truyền, quán triệt để CBGV và học sinh có nhận thức đầy đủ về kỳ thi và trách nhiệm chuẩn bị kỳ thi; ( Tuần 1 – Tháng 03, Tuần 2 - tháng 04/2018)

            - Tổ chức họp PHHS lớp 12: lần 3 để tuyên truyền về kỳ thi, tạo mọi điều kiện để đảm bảo học sinh tập trung ôn luyện, (Tuần 1 – Tháng 04, sau thi thử theo KH của Sở); Lần 4 để bàn biện pháp phối hợp tổ chức tốt kỳ thi ( Tuần 1 – Tháng 06/2018)

            - Tổ chức 02 buổi tập huấn cho toàn thể CBGV để phổ biến quán triệt quy chế thi và nghiệp vụ làm thi ( Tuần 2 – Tháng 03, Tuần 1 – Tháng 06/2018)

            - Tổ chức rà soát, tuyên truyền và cho học sinh đăng ký phương án đi lại, ở trọ tham gia kỳ thi, xong trước ngày 20/05/2018 ( Đ/c Trần Văn Anh phụ trách);

5. Chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho các kỳ thi:

- Phổi hợp với các đơn vị trong cụm thi tổ chức cho học sinh lao động dọn dẹp vệ sinh trước, trong và sau kỳ thi:

+ Lập danh sách, phân công 02 lớp phục vụ thi TN và 02 lớp phục vụ thi TS, xong trước 18/05/2018;

- Chuẩn bị các điều kiện VPP, khẩu hiệu trang trí, biển báo, các điều kiện phục vụ   kỳ thi,…  xong trước 10/06/2018 ( đ/c Vi Văn Cường – BTĐ).

- Rà soát, hỗ trợ học sinh có phương án đi lại, sinh hoạt tốt nhất trong những ngày thi, tạo điều kiện cho học sinh khó khăn vào ở bán trú trong trường trong những ngày thi ( BTV Đoàn trường + GVCN lớp 12);

6. Công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc tổ chức kỳ thi:

            - Xây dựng báo cáo về công tác chuẩn bị kỳ thi với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, trước ngày 15/06/2018, ( đ/c Nguyễn Đăng Tấn);

            - Xây dựng Kế hoạch đảm bảo an toàn cho kỳ thi: Bảo vệ thi, phòng chống cháy nổ, VSSTTP, ATGT, an toàn thông tin truyền thông,… gửi chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng , trước ngày 15/06/2018 ( đ/c Trần Văn Anh);

            - Đề nghị các xã trên địa bàn xây dựng các chuyên đề phát thanh, truyền hình tuyên truyền về kỳ thi, trước ngày 01/05/2018, ( đ/c Nguyễn Đăng Tấn).

 

7. Thực hiện nghiêm túc lịch làm việc kỳ thi THPT quốc gia theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Bắc Giang.

 

Trên đây là Kế hoạch chuẩn bị và tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Nhà trường yêu cầu các đồng chí Phó Hiệu trưởng, TTCM, TPCM và CBGV toàn trường nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc trao đổi trực tiếp với Hiệu trưởng để được giải quyết ./.

Ngày 01 tháng 03 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

Tác giả: Hiệu trưởng
Bài tin liên quan
Thông báo
Tin tức
Tin đọc nhiều