GD&TĐ - Đó là chia sẻ của thầy Bùi Công Nguyên - Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Xéo Dì Hồ (Mù Cang Chải, Yên Bái), người đã có hơn 20 năm gắn bó với những học sinh dân tộc vùng cao.