Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Hào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0974358102
 • Vi Văn Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí Thư Đoàn
  • Điện thoại:
   0989554660
 • Mạc Quốc Nhật
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0916196585
  • Email:
   macquocnhat@gmail.com
 • Lê Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0966628648
 • Trần Lâm Phú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987531703
 • Nguyễn Hải Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Tự nhiên
  • Điện thoại:
   0325239289
Tin tức
Tin đọc nhiều