GIỚI THIỆU CHUNG

Địa chỉ:  Khu Lê Hồng Phong, TT Chũ, H Lục Ngạn, T Bắc Giang

Email :  bclucngan@bacgiang.edu.vn

Điện thoại : 02043 683 718

Trường THPT Lục Ngạn số 5 tiền thân là trường THPT Bán công Lục Ngạn, được thành lập theo quyết định số …../QĐ–UBND ngày 10 tháng 8 năm 2003 của UBND Tỉnh Bắc Giang

Năm học 2020 – 2021, Trường THPT Lục Ngạn số 5 có 13 lớp, với 614 học sinh. Đội ngũ cán bộ giáo viên có 30 người. (02 CBQL là người trong biên chế nhà nước, còn lại là CBGV làm việc theo hợp đồng có thời hạn).

Cơ sở vật chất nhà trường còn rất nhiều khó khăn: gồm 12 phòng học kiên cố, 04 phòng học tạm. 01 phòng thí nghiệm bộ môn Lý, Hoá, Sinh; 01 Thư viện, 01 phòng học Tin học với 25 máy tính được kết nối Internet. Khu làm việc của CBGV, NV gồm có 05 phòng làm việc đáp ứng được yêu cầu quản lý dạy và học

Với quan điểm lấy mục tiêu tổ chức tốt, có hiệu quả các hoạt động giáo dục phù hợp với đối tượng học sinh; thực hiện tốt định hướng phát huy phẩm chất, năng lực người học để ổn định và phát triển nhà trường, Trong thời gian qua, BGH nhà trường luôn coi trọng công tác xây dựng các điều kiện giáo dục, từng bước xây dựng vững chắc các điều kiện giáo dục của nhà trường cơn bản đáp ứng được yêu cầu phát triển đối với một trường THPT ngoài công lập

Trải qua 18 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Lục Ngạn số 5 đã đáp ứng tốt nhu cầu học tập của con em các dân tộc huyện Lục Ngạn.

Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, mô hình nhà trường không còn phù hợp. Việc mạnh dạn thực hiện các mục tiêu và giải pháp để ổn định và phát triển nhà trường theo hướng trường THPT công lập tự chủ là yêu cầu mang tính cấp bách. Chúng ta tin rằng, nhà trường sẽ tiếp tục phát triển, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân các dân tộc trong huyện Lục Ngạn.

Ban giám hiệu Trường THPT Lục Ngạn số 5